Apostles’ Fast: Response to the Catholic Epistle - Ontos - 1

Language: 
Coptic
Description: 

Apostles’ Fast: Response to the Catholic Epistle - Ontos - 1

Apostles’ Fast: Response to the Catholic Epistle - Ontos - 1