Ten-ou-osht (Hymn of the Blessing)

Language: 
Coptic
Description: 

Ten-ou-osht (Hymn of the Blessing)